Generaties buitenaardse wezens kwamen, al voor onze aanwezigheid op aarde, naar de aarde toe. Veel van deze wezens zijn later geïncarneerd als mens. Het doel van deze mensen is altijd al de verbinding met het universum geweest. Ik herinner mijzelf als buitenaards wezen. De reden waarom ik hier naartoe kwam was omdat ik de aarde ging helpen "te scheppen". De aarde heeft een hele mooie mogelijkheid namelijk dat wij hier kunnen scheppen wat wij willen. We scheppen onze eigen waarheid en materie. We kunnen zo de aarde vorm geven met allemaal dieren, bomen en planten. De mens heeft al deze vermogens in huis.

Later kwam ik in andere levens zoals Atlantis en Egypte weer met deze buitenaardse wezens in contact. Ik werkte met hun samen zoals dat was afgesproken voordat ik naar de aarde kwam. Deze wezens kende ik en samenwerking was niet raar voor mij.

Een tijdje geleden vroeg ik mijn gidsen waarom ik nu hier ben in deze vorm, in een tijd waar dit soort dingen niet bekent zijn. Ik kreeg als antwoord dat ik allemaal dingen kan doen die ik in die levens ook deed. Dezelfde wezens waar ik toen mee samenwerkte kwamen nu ook op mijn pad. Mijn huidige werk is rondom het sterrenkind. Ik krijg veel vraag van ouders of het nu wel of niet zichtbaar is of een kind een sterrenkind is of indigokind of nieuwetijdskind enz. Maar ik zie in de ziel van deze kinderen dezelfde informatie die ik ook in mij is. Voor mij betekent dat, dat de kinderen op mijn pad sterrenkinderen zijn en geen kristal kinderen of regenboogkinderen ookal dragen sterrenkinderen wel deze energie. Sterrenkinderen zijn met een hoog bewustzijn geboren, zien gedaantes van buitenaardse wezens en dragen het blauwe ligt van Sirius. Alleen deze kinderen hebben nog niet allemaal door wat het is.

Vaak zie ik bij hun de mogelijkheid deze informatie over te dragen naar de aarde. Hun kennis en wijsheid is in verbinding met andere planeten en andere levensvormen. (Maar ik zeg er wel bij dat iedereen zijn of haar eigen beleving heeft over de term sterrenkind of nieuwetijdskind. En het maakt werkelijk niets uit hoe je het kind noemt omdat het om het gevoel gaat wat je erbij krijgt. Als het gevoel juist is dan maakt de naam niet uit. Als het kind maar begrepen wordt en de ruimte krijgt te zijn wie het wil zijn.)

Bij de volgende vraag van aan mijn gidsen over wie in dan werkelijk ben kwam het volgende antwoord. Ze lieten mij zien waar ik vandaan kwam en wat de toekomst is. Op de vraag: “Wat is een sterrenkind?” heb ik het volgende antwoord gekregen. Een sterrenkind heeft op één of meerdere planeten geleefd. Sterrenkinderen kunnen levens gehad hebben op de aarde maar een nieuwe generatie kinderen die nog zal komen zullen hoge meesters van deze planeten zijn. Een aantal van deze Sterrenkinderen zijn vooruit gegaan. Net zoals een aantal sterrenmensen. Iedereen heeft daarin een eigen taak of rol gekozen.

Zo zijn er in mijn beleving pioniers die het voor sommige kinderen mogelijk hebben gemaakt te incarneren zodat ze zich niet zo alleen voelde. Vaak ouders van de sterrenkinderen. En er zijn sterrenmensen die de wegen voor deze kinderen vrij maken zodat ze hier kunnen ontwikkelen op hun eigen manier. Daarnaast zijn er ook sterrenmensen die bewustzijnsverruiming onder de mensen brengen. De nieuwe tijd zal er de komende tijd voor zorgen dat we een niet alleen het bewustzijn hebben dat we mens zijn, maar ook het bewustzijn dat we een onderdeel zijn van dit universum. Dit is een opening voor veel van deze meesters die zullen incarneren op de aarde. De energie van andere planeten en buitenaardse levensvormen is dan niet meer te ontkennen.

Deze zelfde kinderen die nu al geboren zijn en die nog geboren zullen worden zullen de kennis uit tijd en ruimte meenemen. Dit zijn kinderen die zich kunnen afstemmen om eerdere informatie over de kosmos of ander leven. Ieder kind heeft hier een andere functie en zal op zijn of haar eigen manier iets neerzetten. De informatie die deze kinderen zullen doorgeven zullen de aarde bewust maken van een leven buiten deze aarde om. Zoals eerdere kinderen het bewustzijn brachten dat er leven na de dood is of dat er meerdere levens op aarde zijn en dat wij incarneren, daar zullen de sterrenkinderen vertellen dat buitenaardse levensvormen om ons heen zijn, contact maken en met ons verbonden willen zijn. Daardoor dient eerst ons bewustzijn te veranderen zodat we open kunnen gaan staan voor deze buitenaardse levensvormen. De eerste generatie sterrenkinderen zijn er al mee bezig. De sterrenmensen zullen de kinderen gaan ondersteunen omdat de tijd dit toe gaat laten en er een massaal bewustzijn komt over andere planeten en de wezens die erop leven.

De nieuwe generatie kinderen die nog gaat komen zal tegen die tijd wel een nieuwe naam krijgen. Op mijn vraag aan mijn gidsen of sterrenmensen de juiste naam was zeiden ze dat het voorlopig een goede naam was. Het zal mij dus niet verbazen of er later nog een nieuwe naam voor komt.
Wat ik heb gezien is dat er hoge meesters van deze planeten op de aarde geboren worden. En ik heb er al een aantal mogen ontmoeten.

Is het allemaal belangrijk dat een kind wel of niet een sterrenkind is? Ik vind dat het woord belangrijk niet aan de orde is. Voor mij is het gewoon zo. Wel vind ik het belangrijk het ego goed te onderzoeken. Elk kind is op zijn of haar manier heel bijzonder en zeer talentvol of spiritueel. Er is geen minder, meer, hoger, slechter, beter, moeilijker of wat dan ook. Of het kind nu wel of niet een sterrenkind is, er gaat niets boven de Hollandse nuchterheid. Ik vind het voor het kind belangrijk dat het kan blijven voelen wie het is. En later als het groot is erkent wordt door de volwassene om het kind heen. Het is prima dat je het kind gewoon als mens wil laten opgroeien maar ‘mens zijn’ zal voor het kind een hele andere betekenis hebben dan voor de volwassene om het kind heen. Dit is de reden waarom ik de term sterrenkinderen gebruik. Na deze informatie kunnen we samen werken aan de toekomst van deze kinderen die een hele andere benadering en opvoeding vraagt dan de meeste mensen geven.
at ik het allerliefste doe, is sterrenmensen laten voelen hoe geweldig ze zijn en welke schatten ze in zich hebben om aan de wereld te laten zien. Want sterrenmensen hebben een belangrijke rol bij de verandering naar de nieuwe wereld.

DIANA ANNEGARN      
                             
        


Hoe weet je dat je een sterrenmens bent? Sirius spreekt

Waarom kun je beter naar jezelf luisteren? Mijn leven als medium
  Waarom we hulp van de buitenaardse krijgen?.   Waarom samenwerken met buitenaardse mijn leven veranderde.
 
 

 


Email info@sterrenmensen.nl
www.diana-annegarn.nl
Harderwijk
Mijn leven als medium
Hoe weet je dat je sterrenmens bent?
De buitenaardse en de toekomst van de aarde
De nieuwe aarde
Mens zijn in volledigheid
Samenwerken met buitenaardse