Bij de opvoeding van sterrenkinderen zouden volwassenen hun visie over ‘mens zijn’ eens onder de loep kunnen leggen. Aarden en 'mens zijn' is voor deze kinderen heel iets anders dan ze vaak mee krijgen. Regels, structuur, kennis en wijsheid kan voor deze kinderen totaal onbelangrijk zijn als deze van buitenaf wordt opgelegd. Ze voelen het niet en willen er vaak ook niets mee. Het komt dan niet van binnenuit.


Sommige kinderen passen zich aan regels aan, maar uiteindelijk zullen ze op hun eigen manier hier moeite mee hebben. Het is voor deze kinderen in ieder geval belangrijk dat alles zo puur en zuiver mogelijk is. Verwacht niet dat deze kinderen zich automatisch zullen aanpassen aan het beeld wat wij van hun verwachten. Ze voelen aan wat voor hun belangrijk is en zullen hier naar handelen. Ookal is dit dwars tegen regels en opvoeding in.
Het sleutelwoord voor deze kinderen is ‘verbonden zijn’. Ze zijn verbonden met alles wat is. Dit gaat verder van aanvoelen, intuďtief weten of zien. Deze kinderen zijn verbonden met alles wat de op aarde leeft maar ook met de spirituele kanten van de aarde. Zo ook van de kosmos en universum. Hun belevingswereld is zo anders, als zij niet de vrijheid krijgen hun eigen manier te ontdekken, dan kunnen deze kinderen helemaal de weg kwijt raken.

Angst en woede is het gevolg. Faalangsten en hevige woede uitbarstingen. Ieder kind is natuurlijk anders. Ook zware depressie is geen uitzondering.
Omdat ouders vaak het beste geven wat in hun vermogens ligt, is de oorzaak niet altijd snel op te sporen. Vaak zien ouders niet dat er iets aan de hand is en accepteren het als het karakter van het kind. Maar zodra het kind groter wordt, kunnen problemen zich opstapelen. De puberteit is dan een periode waar alles naar buiten komt.

Deze kinderen hebben ander onderwijs en een andere opvoeding nodig. Hun hoge mate van gevoeligheid maakt hun hart heel kwetsbaar. Tevens is hun hart hun bron van informatie. Ze ervaren en beleven zichzelf via het hart. Het is hun stuur. We willen niet dat kinderen dit stuk van zichzelf gaan afsluiten en op latere leeftijd op zoek moeten gaan naar zichzelf zoals vele volwassene op dit moment doen. Een goede investering in opvoeding en school is het halve werk.

Helaas sluit de opvoeding en onderwijs niet altijd goed aan op het kind. Toch dienen we deze kinderen niet als zielig te zien. In de huidige maatschappij zullen deze kinderen ook veel tegengas ervaren. We dienen rekening te houden met de weg die het kind kiest. Dat betekent niet dat we deze kinderen gewoon kunnen blijven opvoeden zoals wij willen, maar dat we leren luisteren naar het kind. Leren luisteren wanneer het kind aangeeft wat het wil of niet wil. Kinderen voelen heel goed aan wat wel of niet goed voor hun is. Zodra je jezelf als volwassene hoort zeggen dat iets gewoon moet, of het is nu eenmaal zo, zo zijn de regels enz. dan hoeft het niet te zijn dat dit voor het kind ook goed is. Leren aanpassen helpt je niet jezelf te zijn. Het helpt je te gehoorzamen en een trouwe volger van deze maatschappij te zijn.

Deze kinderen hebben alles in huis om het tegenovergestelde van deze maatschappij neer te zetten op aarde. Ze zullen er van alles voor doen om dit voor elkaar te krijgen. Hun wil is vaak heel sterk. Deze kinderen zullen leren hoe belangrijk het is om bij jezelf te blijven. Terwijl de volwassenen nog kijkt vanuit de dualiteit van het leven. Door te denken dat kinderen dienen om te gaan met het leven, want het is hier nu eenmaal anders. Maar kinderen dienen eigenlijk niets. Ze mogen gewoon zichzelf zijn, alleen we begeleiden hun respect te hebben, met woede om te gaan, met emoties om te gaan en geduld te hebben. Dit zijn zeer belangrijke punten in de opvoeding. Geduld hebben deze kinderen vaak niet. Ook woede en respectloos komt nog wel eens om de hoek kijken. Deze kinderen kopiëren het gedrag van de wereld om hun heen en laten zien wat zij denken dat de wereld wil zien van hun. Dit raakt vaak in de war met de persoon die ze werkelijk van binnen zijn.

Sommige kinderen geven dit vaak genoeg aan aan ouders. Ze vertellen ouders dat ze zich niet zo willen gedragen en dat het vanzelf gaat. Of dat andere kinderen zich zo gedragen en dat ze er last van hebben. Ze mogen leren omgaan met het feit dat ze anders zijn. Ieder kind zou dit mogen leren maar dit maakt ook heel kwetsbaar. Zolang we kinderen niet leren om te gaan met deze kwetsbaarheid zullen veel kinderen dit stuk verborgen houden. Gevoelige kinderen voelen zich vaak heel kwetsbaar. Terwijl deze kwetsbaarheid juist hun kracht is. Aanpassen en overleven is het gevolg. Als kinderen dit doen dan is er voor de buitenwereld vaak niets zichtbaar. Het voldoet tenslotte aan het gemiddelde. Het is pas een probleem als het kind aangeeft niet mee te willen doen en zich afkeert, verzet of terugtrekt. Deze kinderen hebben het duidelijk moeilijk.  Maar deze kinderen geven wel duidelijke signalen af die andere kinderen misschien voor zichzelf houden. Deze kinderen krijgen vaak wel iets voor elkaar. Als deze signalen niet onderdrukt worden door opvoeding of medicatie.

Er is veel bekent over nieuwetijdskinderen en dergelijke. Veel wordt er geschreven door mensen die allemaal de beste intenties hebben ouder en scholen beter te begeleiden. Ik pleit voor al deze mensen die willen helpen het leven van deze kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. Maar voor ouders om te vertrouwen op deze mensen is vaak moeilijk. Het is allemaal een stuk spiritueler dan de aardse nuchterheid. Maar spiritualiteit is niets om bang voor te zijn. De vrijheid die kinderen krijgen is altijd een groeiproces waar je als ouders in meegroeit. Wees niet bang voor alles wat je dient los te laten zoals overtuigingen die niet langer meer nodig zijn. Als ouder zijnde ga je door een groei. En deze groei kent ongekende wegen en hoogte. Wees niet bang de controle te verliezen in de opvoeding dit betekent alleen dat je loslaat. Wees ook niet bang dat je niet weet wat er dan van je verwacht wordt. Want er wordt niets van je verwacht. Liefde is zonder verwachtingen. Sommige ouders gaan mee maar sommige ouders trappen regelmatig de rem in. Het is nooit verkeerd om hulp te vragen. Je bent daardoor geen slechte ouder. Juist in deze nieuwe tijd waar veel hulp en begeleiding wordt aangeboden is de hulp zo hard nodig.
Kinderen verwachten niet van ouders dat je alles voelt en ervaart zoals het kind dit doet. Het kind vraagt alleen of het ruimte mag hebben. Het kind brengt nieuwe wegen en opties als je loslaat. De oplossingen komen dan vanzelf. Vertrouw op het hart.
Durf jij de uitdaging aan?
at ik het allerliefste doe, is sterrenmensen laten voelen hoe geweldig ze zijn en welke schatten ze in zich hebben om aan de wereld te laten zien. Want sterrenmensen hebben een belangrijke rol bij de verandering naar de nieuwe wereld.

DIANA ANNEGARN      
                             
        


Hoe weet je dat je een sterrenmens bent? Sirius spreekt

Waarom kun je beter naar jezelf luisteren? Mijn leven als medium
  Waarom we hulp van de buitenaardse krijgen?.   Waarom samenwerken met buitenaardse mijn leven veranderde.
 
 

 


Email info@sterrenmensen.nl
www.diana-annegarn.nl
Harderwijk
Mijn leven als medium
Hoe weet je dat je sterrenmens bent?
De buitenaardse en de toekomst van de aarde
De nieuwe aarde
Mens zijn in volledigheid
Samenwerken met buitenaardse